Palvelut

Mittatilaustukit

Mittatilaustukkien valmistus alkaa asiakkaan toiveesta tai tarpeesta.

Mittatilaustuotteiden valmistus aloitetaan suunnittelulla ja mitoituksella, jos kyse on tukista tai haulikon perästä.

Käsityön määrä mittatilaustuotteissa on suuri. Kaikki tuotteen työvaiheet käydään tarkasti ja huolella läpi, jotta voidaan taata paras mahdollinen lopputulos, joka kestää sekä käytön aiheuttamaa rasitusta, että myös visuaalisen puolen kriittistä tarkastelua.

Aseen tukin petaus

Petaus parantaa aseen tarkkuutta yhdenmukaistamalla aseen rautojen värähtelyä laukauksen aikana.

Petaukset jaetaan pääasiallisesti kahteen ryhmään, tavallinen petaus ja pilaripetaus.

Tavallinen petaus suoritetaan poistamalla tarpeen mukaan puuta pedattavalta alalta ja lisäämällä poistetulle alalle petausmassaa, johon aseen raudat painetaan. Näin saadaan uusi ja tarkka sovitus raudoille.

Pilaripetaus suoritetaan muuten samalla tapaa kuin tavallinen petaus, mutta tukissa on erilliset pilarit joita vasten raudat kiristetään. Tällä estetään esimerkiksi tukin puuaineksen eläminen ja kasaan puristuminen.

Pilaripetauksella vähennetään rautojen epätasaista kiristymistä esimerkiksi ilmankosteuden muuttuessa ja vuodenaikojen vaihtuessa.

Aseen tukin valmistus

Satakunnan Ase valmistaa oman malliston tukkeja kaikkiin aseisiin sekä mittatilaustukkeja asiakkaan mitat ja toiveet huomioiden.

Aseen tukit valmistetaan pähkinäpuusta, koivusta tai laminaatista asiakkaan toiveiden, mieltymysten ja käyttökohteen vaatimusten mukaan.

Etenkin haulikon perien osalta asiakkaan mitat otetaan huomioon ja tukki valmistetaan sopimaan niin ampujan mittoihin kuin ampumatapaan, koska haulikolla ei tähdätä samalla tavalla kuin kiväärillä tähtäimien tai kiikarin läpi, vaan se muistuttaa enemmänkin vaistojousella ampumista, jossa liikeradat ja ennakot ovat hioutuneet toistojen myötä lihasmuistiin ja ase toimii ampujan vaistojen jatkeena.

Jotta haulikolla ampuja saisi kaiken irti ampumisesta, täytyy tukin olla mitoitettu oikein, ettei ampumisen aikana tarvitse korjata aseen asentoa poskella, vaan ase nousee joka nostolla samalla tavalla, ja asettuu oikein ilman ylimääräisiä korjausliikkeitä.

Tilattuun tukkiin voi valita karhennukset jotka valmistetaan joko leikkaamalla tai lyömällä.

Aseen tukin huolto

Yleisimmät huoltotyöt johtuvat tukkien normaalista kulumisesta, kuten lakkauksen halkeilusta, naarmuista tai karhennusten ja tukin pinnan kulumisesta.

Karhennusten osalta korjaus on karhennusten aukaisu ja syventäminen.

Jos aseen perä on öljytty niin pienistä kulumista selviää kerroksella sävytettyä öljyä.

Jos tukki on lakattu ja lakkaus on pahoin kulunut, halkeillut ja muutenkin parhaat päivänsä nähnyt, on paras vaihtoehto poistaa kaikki vanha lakka tukista ja hioa koko tukki puhtaaksi. Tämän jälkeen tukki petsataan, jos se on tarpeen, ja öljytään. öljyä kannattaa käyttää lakan sijaan, koska öljytyn pinnan huolto on helpompaan ja öljytty pinta myös vanhenee arvokkaammin.

Aseen tukin korjaus / muokkaus

Aseet, kuten myös niiden tukit, kuluvat käytössä ajan myötä. Säännöllisellä huollolla tukin käyttöikää pystytään pidentämään, mutta ennen pitkää tukin korjaus on edessä.

Korjaustapa riippuu tukin kuluneisuudesta sekä halutusta lopputuloksesta.

Asiansa osaava tukkiseppä on apu paikallaan jos karhennukset ovat kuluneet ja niitä joudutaan korjaamaan.

Tukin pinnan hiominen ja öljyäminen, petaus sekä pienten halkeamien korjaaminen, kuuluu myös tukkisepän päivittäiseen työhön.

Usein aseen tukki rikkoutuu kaulalta, kun rekyylivaste ei ole sovitettu oikein eikä johda aseen rekyyliä hallitusti tukkiin, vaan rekyyli pääsee iskemään aseen raudat suoraan tukin kaulalle. Tämän tyyppisen vian korjaaminen alkaa sillä, että sovitetaan rekyylivaste uudestaan niin, että rekyyli ohjautuu hallitusti aseen raudoista tukkiin. Kun vika on poistettu niin voidaan aloittaa rikkoutuneen tukin korjaaminen.

Jos tukki on haljennut siististi, eikä halkeamassa ole öljyä tai muita epäpuhtauksia, halkeama on mahdollista liimata. Yleensä tämä ei riitä, joten lisäksi tukkia voidaan joutua tapittamaan tai vahvistamaan kauttaaltaa muilla tavoin.

Valmista aseen tukkia voidaan myös muokata sopimaan ampujan mittoihin. Perää voidaan lyhentää tai pidentää, tai asentaa tarpeen mukaan säädettävä perälevy, jolla saadaan huomattavasti enemmän monipuolisuutta vanhaan tukkiin.

Puolivalmiisiin tukkiaihioihin voidaan myös tehdä sovitteet aseen raudoille.

Hihnalenkkien kiinnitys

Hihnalenkkien kiinnitys voi tuntua aika pieneltä hommalta, jonka voi helposti itsekin tehdä, mutta siinä on monta paikkaa jossa voi mennä vikaan.

Jos ei ole aivan varma mitä tekee ja miten tekee, on yksi hyvä vaihtoehto teettää työ tukkisepällä.

Jos kuitenkin asennat hihnalenkit itse, niin on joitain asioita joihin kannatta uhrata ajatus tai kaksi.

Tukkiaines, joka on saanut kuivua hyvin ja jossa puunsyyt menevät vielä hieman epämääräisesti, voi herkästi haljeta tai lohjeta, mikä täytyy muistaa kiertäessä hihnalenkkiä puuhun.

Myös hyvät työkalut auttavat hihnalenkkien asennuksessa, oikeilla työkaluilla saadaan siistit ja terävät sovitukset. Mikään ei pistä silmään niin pahasti kuin ensiluokkainen perä kauniilla puulla, jossa hihnalenkin sovitteet ovat kuin eläimen repimät.

Tässä muutamia asioita, jotka ovat hyvä muistaa jos asentaa hihnalenkkejä itse.